Wettelijke Vermeldingen

BTW   BE 0816 788 597
IBAN   BE75 0014 4475 2251
SWIFT   GEBABEBB
Vergunningsnummer Nederland (verzekeringsbemiddeling):   12012924
Statutaire naam:   International Card Services B.V.
Handelsnaam:   BIJfin, ICS, Visa Card Services, International Card Services B.V.
Maatschappelijke zetel:   AMSTERDAM - Wisselwerking 32 1112 XP Diemen
Land:   Nederland
KvK Amsterdam nr   33.200.596

Toezichthoudende autoriteiten:

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Controle & Bemiddeling, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel, voor wat betreft alle aspecten inzake consumentenkrediet in België.

De hoofdzetel van International Card Services (Diemen – Nederland) heeft een bankvergunning waarmee zij onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank NV (DNB). DNB is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland. Ook staat International Card Services Nederland onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de financiële markt. Meer informatie treft u aan op de website van DNB en de website van de AFM.

De Nederlandse kredietinstelling International Card Services (Diegem)(Diemen) staat daarnaast onder toezicht van de Nationale Bank van België, voor wat betreft het prudentiële (liquiditeits)toezicht, en van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor wat onder meer het toezicht op de naleving van de gedragsregels betreft.

Contactgegevens:

E-mailadres:info@icscards.be

Let op, geld lenen kost ook geld.