Privacy Statement

1.International Card Services B.V., Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder dossiernummer 33200596 ("ICS") streeft er naar om de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de www.icscards.be webpagina's (de "website") zoveel mogelijk te waarborgen en te garanderen dat zij zorgvuldig met de door bezoekers van deze website aan haar verschafte informatie zal omgaan. ICS heeft daartoe dit privacy statement ("Privacy Statement") opgesteld. Dit Privacy Statement informeert u over de wijze waarop ICS omgaat met uw persoonsgegevens.
2.Door gebruik te maken van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit Privacy Statement. Iedere keer dat u deze website bezoekt zult u gebonden zijn aan het op dat moment geldende Privacy Statement. Dit Privacy Statement kan door ICS te allen tijde worden gewijzigd. Elke aanpassing zal onmiddellijk op deze website worden gepubliceerd. U dient iedere keer dat u deze website bezoekt het Privacy Statement te lezen om er zeker van te zijn dat u met de inhoud akkoord gaat.
3.ICS kan in voorkomende gevallen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via deze website als verantwoordelijke in de zin van de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Wet bescherming persoonlijke levenssfeer") worden aangemerkt.
4.Om het gebruikersgemak op de site te vergroten maakt ICS gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine bestanden die uw browser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u deze website opnieuw bezoekt, wordt uw computer herkend op basis van de cookie en kan ICS u persoonlijk verwelkomen en aanbevelingen doen op basis van uw eerdere bezoek. Cookies worden verder bijvoorbeeld ook gebruikt om de doeltreffendheid van het ontwerp van de website te onderzoeken. U hebt een optie om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd.
5.Uw gegevens worden doorgegeven aan contractueel met ons verbonden derden en onderaannemers die voor onze rekening de gegevens verwerken.
6.De verwerking van persoonsgegevens door ICS is conform de Wet bescherming persoonlijke levenssfeer aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
7. ICS kan u informeren over speciaal voor u geselecteerde acties en aanbiedingen. Wanneer u dergelijke acties of aanbiedingen niet wenst te ontvangen, dan kan u dat kosteloos laten weten, per brief ondertekend en vergezeld van een kopie van voor-en achterzijde van uw identiteitskaart te richten aan het kantoor van International Card Services B.V. , Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen, Nederland die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.
8.U hebt recht op toegang tot uw gegevens, evenals het recht deze te verbeteren en om u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Indien u inzage wenst in de door ICS verwerkte persoonsgegevens, of indien u deze wenst aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, dan kunt u dat kosteloos laten weten, per brief ondertekend en vergezeld van een kopie van voor-en achterzijde van uw identiteitskaart te richten aan het kantoor van International Card Services B.V. , Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen, Nederland die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.

Diemen, 1 november 2014

Let op, geld lenen kost ook geld.